Image Alt

Jack Rabbit

  >  Nieuws   >  Jack Rabbit sponsort onderzoek taaltest kinderen

Jack Rabbit sponsort onderzoek taaltest kinderen

Het is alweer een paar jaar geleden dat de Jack-Rabbit foundation apparatuur schonk aan het VUmc voor onderzoek om een taaltest op de computer te ontwikkelen om kinderen die niet kunnen praten en niet zelfstandig kunnen bewegen als gevolg van cerebrale parese (CP) te testen op hun taalbegrip.

Omdat deze kinderen als gevolg van hun motorische beperking niet of nauwelijks gaan praten is het moeilijker om juist in te schatten wat deze kinderen begrijpen van taal. Als gevolg van de motorische beperkingen zijn deze kinderen moeilijk betrouwbaar te testen met gangbare taaltesten omdat daarbij vaak allerlei motorische taken bij zitten die deze kinderen niet kunnen uitvoeren. Het is echter heel belangrijk om goed in te kunnen schatten wat deze kinderen begrijpen van gesproken taal. Het taalbegrip bepaalt voor een groot deel welk soort ondersteund communicatiemiddel voor het kind kan worden gebruikt en hoe het kind het best kan worden benaderd/aangesproken. Immers iemand die niet kan praten wil nog niet zeggen dat die persoon taal niet zou kunnen begrijpen. Daarom was het belangrijk om een taaltest op de computer te ontwikkelen waarmee deze kinderen betrouwbaar kunnen worden getest.

Het onderzoek voor deze test is uitgemond in een promotieonderzoek van Joke Geytenbeek, logopedist en logopediewetenschapper, werkzaam op het VUmc. Zij zal op 1 april 2015 haar proefschrift over de ontwikkeling van dit instrument (C-BiLLT) en het onderzoek naar taalbegrip bij kinderen met ernstige CP verdedigen. Mede dankzij de steun van Jack Rabbit zal deze test nu op de markt komen en de komende jaren in Nederland worden geïmplementeerd.