Jack Rabbit Foundation ziet zich gesteund door een groeiend aantal sponsors. Dankzij deze bijdragen zijn we in staat mooie projecten te realiseren.

De Jack Rabbit Foundation krijgt geen subsidie en zij is volledig afhankelijk van donaties van particulieren en giften vanuit het bedrijfsleven. Zonder deze steun is het niet mogelijk om de doelstellingen van de Foundation te realiseren. Wij zijn dan ook uitermate blij met elke financiële ondersteuning. Maar ook het leveren van een dienst of product kan de Foundation helpen om projecten te realiseren.

Regelmatig vinden er ook acties plaats door particulieren, scholen, bedrijven, business clubs etc. Iedere actie, hoe groot of klein dan ook, krijgt onze volledige aandacht en wij zullen proberen hieraan publicitaire aandacht te besteden. Voor bedrijven die ons permanent ondersteunen of helpen een project te realiseren, kunnen wij een logovermelding en weblinks plaatsen op de site. Daarnaast stimuleren wij bedrijven en particulieren om onze sponsors weer te steunen.

Jack Rabbit Foundation
Postbus 2078
5260 CB VUGHT
Tel. 073-6579791
E-mail: peter.damman@kpnmail.nl

KvK nr.: 17167786
F. Van Lanschot Bankiers bankrekeningnummer: 22.54.86.660

 

Omdat ieder kind een gelukkige toekomst verdient.
ANBI